Vision och värdegrund

Foto: Olof Holdar

Dalarö skola -  den lilla skolan med de stora möjligheterna! Våra elever ska vara stolta över det de gör och vi odlar en kultur där studier ska upplevas som något positivt.

Vårt mål är hög måluppfyllelse  

Vi vill att alla elever ska nå så långt som möjligt utifrån sina individuella förutsättningar. Vi strävar efter att alla elever ska vara stolta över sina insatser i skolan och vi bygger en kultur där det är positivt att studera.

Vi gör stora satsningar på individuella åtgärder för elever i behov av stöd och elever i behov av extra utmaningar. Vi arbetar offensivt med individuella handlingsplaner i klassrummet och stöd i skolans eget lärcenter. Alla känner alla i den lilla skolan.

Senast uppdaterad: 9 oktober 2018