Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så här jobbar vi

På Dalarö skola arbetar vi i två arbetslag, f-klass - årskurs 5 och årskurs 6-9. Varje arbetslag har ett nära samarbete runt sina elever. Skolans begränsade storlek bidrar till god elevkännedom och flexibla lösningar när så behövs.

Foto: Olof Holdar

Visionen om hög måluppfyllelse styr

Vår vision om hög måluppfyllelse styr insatserna mot varje elev. På lågstadiet arbetar lärare och medarbetare på fritids tillsammans för att varje dag i skolan ska vara innehållsrik och väl avstämd med arbete – rörelse – vila för våra yngsta elever. Redan på lågstadiet möter eleverna en del ämneslärare, vilka sedan blir fler på mellanstadiet. Lärarna undervisar då i olika ämneskombinationer utifrån behörighet. Eleverna möter då några av de lärare som sedan kommer att följa gruppen genom högstadiet. När det är dags att börja på högstadiet är kännedomen om de elever teamet tar emot redan god. Elevernas intressen, förmågor och behov av stöd och utmaningar ges stort utrymme i planeringen. Eleverna har möjligheter att välja olika språk.

Vissa teman läser eleverna ämnesövergripande och några dagar är gemensamma för hela stadiet såsom temadagar om värdegrund, idrotts- och friluftsdagar.

Aktiva raster

Även rasterna är viktiga i skolan och rastvakter och mentorer ser till att rasterna är trevliga och aktiva stunder för alla elever. Man kan spela fotboll, basket, gunga på gungorna eller leka lekar. Det finns redskap att tillgå i uteförrådet.

Marinbiologi genomgående tema

Naturen och havet är en del av vår verklighet och marinbiologi är ett genomgående tema. Vi utnyttjar naturen på många sätt. Strand, hav och skog i närheten används i undervisningen genom hela skoltiden. Närheten till båtar och lärarnas höga kompetens i friluftsliv ger eleverna möjligheter till rika upplevelser och nya kunskaper.

Senast uppdaterad: 14 september 2023