Vår skola

Foto: Olof Holdar

Dalarö skola är den lilla skolan där alla känner alla. Vi är en F–9-skola som ligger naturskönt i centrum av Dalarö. Vi kan erbjuda eleverna tre profilinriktningar, bland annat en skärgårdsprofil.

Fantastiska Dalarö

Dalarö skola är en kommunal grundskola, från förskoleklass till och med årskurs 9, också med tillhörande fritidshem. Skolan ligger i centrum av natursköna Dalarö i Stockholms skärgård.

Med havet och naturen inpå knuten präglas både undervisning och fritidsverksamhet av naturupplevelser. Vi ger varje elev förutsättningar att tänja sina gränser för att nå så långt som möjligt genom god elevhälsa, kreativa arbetssätt och digitala verktyg.

Tre profilinriktingar

Högstadieeleverna får välja bland tre olika profilinriktingar, där eleverna kan fördjupa sina kunskaper. Profilerna har följande teman: 

Skärgårdsprofil

I skärgårdsprofilen blandas teoretiska lektioner med exkursioner och friluftsliv såsom kajakpaddling och segling. Inom skärgårdsprofilen får du möjligheten att ta ett utbildningsbevis – förarintyg som administreras av NFB (Nämnden för båtliv). Läsåret är uppdelat i sex teman:

  • Marinbiologi, 
  • Navigation, 
  • Hållbar skärgård och hav, 
  • Miljökunskap för skärgården, 
  • Friluftsliv, segling och kajak, 
  • Båt- och skeppskunskap, 
  • Eget specialarbete. 

Förstärkning och rörelseprofil

Här kan du få undervisning i lärcenter för att stärka dina kunskaper och maximera dina betyg. Undervisningen utgår utifrån vad du behöver träna på och tillsammans med lärarna kommer du fram till en planering för dina studier.

Att röra på sig mer ger bättre skolresultat så ett extra pass idrott i veckan ger dig bättre möjligheter att fokusera på ditt skolarbete dessutom kommer du att få möjlighet att prova på idrotter som inte går att genomför under ordinarie undervisning.

Heldagarna som ligger kommer erbjuda olika teman som till exempel klättring, curling, höghöjdsbana och liknande.

Årskurs nio kommer att ha ett tema kring yrkesintroduktion och tid till att fördjupa sig i olika yrkesområden.

Språk och kulturprofil

Här läser man antingen C-språk, B-språkförstärkning, engelskfördjupning eller skrivarskola. För att en kurs ska starta behöver det vara minst sex personer som valt den inriktningen.

Skolans utbytesverksamhet sker också inom den här profilen och vi har målsättningen att alla ska få följa med på någon resa. (I enlighet med gällande lagstiftning är skolan kostnadsfri med undantag av mycket blygsamma summor vilket innebär att resor sker på skolans bekostnad.) Samarbeten mellan skolorna sker kring olika kulturella teman såsom musik, teater, konst, litteratur, mat, kulturella värderingar och olika högtider. Inom projektet samarbetar vi för närvarande med tre skolor:

  • Santiago de Compostela - (engelska, spanska)
  • Ishøi – (engelska, nordiska språk)
  • Toulouse – (engelska, franska)

Under läsårets gång kommer du, som grund för arbetet i klassrummen och arbetet med vänskolorna att få göra studiebesök, gå på någon kulturell föreställning samt forska på egen hand.

Senast uppdaterad: 17 februari 2021