Om skolan

Foto: Olof Holdar

På vår unika skärgårdsskola arbetar vi i tre olika arbetslag. Tillsammans med eleverna arbetar vi för en god arbetsmiljö och studiero. Vi nyttjar naturen i vår undervisning så ofta vi kan.

Dalarö skola då och nu

Dalarö är en gammal skola med anor från 1875. Den gamla träskolan används än idag och där bedriver vi våra estetiska ämnen.
Där finns också skolans bibliotek som eleverna gärna använder sig av.

Vi arbetar traditionellt i tre olika stadier:

  1. Lotsen består av F-klass - årskurs 3 med 9 pedagoger.
  2. Lustjakten består av årskurs 4 - 6 med 7 pedagoger.
  3. Fullriggaren består av årskurs 7 - 9 med 9 pedagoger.

Vi arbetar nära varandra och tillsammans med eleverna för att alla ska få möjlighet att utvecklas så långt som det är möjligt genom en god arbetsmiljö och ett bra studieklimat.

Mot framtiden

Vi arbetar också med att utveckla digitala arbetssätt i skolan redan från förskoleklass. Från och med höstterminen 2018 kommer varje elev att använda en personlig Chrome Book eller lap top från och med årskurs 6.

Eleverna får välja en profilinriktning på högstadiet som omfattar 140 minuter i veckan inom ramen för skolans och elevens val. Utöver detta tillkommer ett antal heldagar för olika aktiviteter såsom exkursioner, segling- och kajakutflykter, kulturella föreställningar och studiebesök, internationella utbyten med vänskolor och extra idrottsdagar.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2018