Särskilda behov och extra stöd

Foto: Olof Holdar

Förskolor och skolor har ansvaret att erbjuda extra anpassningar och särskilt stöd till elever som har behov av det. Vi arbetar för att alla elever utifrån sina förutsättningar ska få rätt stöd.

I skärgårdsskolorna arbetar vi aktivt med handlingsplaner för
anpassningar i klassrummet som en första åtgärd. Handlingsplanerna utarbetas tillsammans med elev och ibland tillsammans med vårdnadshavare. Specialpedagog handleder undervisande lärare och arbetar även med att ge direkt stöd till elever.

På Dalarö skola finns tillgång till lärcenter, en enhet på skolan där elever i behov av stöd i ett ämne eller mer övergripande kan få stöd av ämneslärare eller specialpedagog.

Kontakt för den här sidan: dalaroskola@haninge.se

Senast uppdaterad: 31 augusti 2018