Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Särskilda behov och extra stöd

Förskolor och skolor har ansvaret att erbjuda extra anpassningar och särskilt stöd till elever som har behov av det. Vi arbetar för att alla elever ska få rätt stöd utifrån sina behov.

Foto: Olof Holdar

I skärgårdens skolor arbetar vi aktivt med handlingsplaner för
anpassningar i klassrummet som en första åtgärd. Handlingsplanerna utarbetas tillsammans med elev och ibland tillsammans med vårdnadshavare. Specialpedagog handleder undervisande lärare och arbetar även med att ge direkt stöd till elever.

På Dalarö skola finns tillgång till lärcenter, en enhet på skolan där elever i behov av stöd i ett ämne eller mer övergripande kan få stöd av ämneslärare eller specialpedagog.

Senast uppdaterad: 14 september 2023