Elevhälsoteam

Foto: Mostphotos

Elevhälsoteamet är en stödfunktion till lärarna i deras arbete med elevernas måluppfyllelse.

Elevhälsoteamet består av

  • Rektor
  • Biträdande rektor
  • Specialpedagoger
  • Skolsköterska
  • Kurator
  • Psykolog
  • Skolläkare

Utifrån resultat, närvaro och direktkontakt med elever eller mentors
uppdrag tas ärenden upp i elevhälsoteamet.

Kontakt för den här sidan: dalaroskola@haninge.se

Senast uppdaterad: 31 augusti 2018